News Menu
Home / All news / Hapro news / Hanoi Trade Corporation (HAPRO VIETNAM) is top 10 cashew nut exporter

Hanoi Trade Corporation (HAPRO VIETNAM) is top 10 cashew nut exporter

13/12/2017 08:31:29

 

In the year 2017, Hapro Vietnam continuously ranked in the top 10 exporters of cashew kernel in Vietnam according to the Vietnam Cashew Association. Hapro Vietnam is stepping up its position not only domestically but internationally. Understanding the needs of different markets is an important factor to help our customers believe in our products.

 

 

 

Hapro nằm trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu điều nhân tại Việt Nam

 

 

Trong năm 2017, Hapro liên tiếp nằm trong top 10 các doanh nghiệp xuất khẩu điều nhân tại Việt Nam theo thống kê của hiệp hội điều Việt Nam. Hapro đang từng bước khẳng định vị thế của mình không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế. Hiểu rõ nhu cầu của từng thị trường khác nhau là yếu tố quan trọng giúp cho các bạn hàng tin tưởng vào sản phẩm của chúng tôi.